Kurser och utbildningar

Cardic erbjuder utbildningar iHLR och D-HLR hjärt-lungräddning med hjärtstatare.

Företaget:

Cardic är ett familjeföretag från Ulricehamn.

Utbildning inom första hjälpen, HLR och D-HLR är Cardics huvud inrikting.  Cardic startades då vi genom kundkontakter upptäckte ett stort behov av utbildning i första hjälpen, en kunskap som är mycket viktig att få ut i samhället.

 

Enligt arbetarskyddstyrelsens föreskrifter ASF 1999:7 skall det på varje arbetsställe, finnas beredskap och rutiner för första

hjälpen och krisstöd, som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

Det skall  finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.

 

 

Våra utbildningar följer HLR rådets rekomendationer.

 

Vi ser fram emot att få arbeta med Er !

 

 

Vi kommer att öka ut våra utbildningar med bland annat barnolycksfall, utbildningen består av första hjälpen och hjärt- lungräddning för barn.

Mer info kommer