Kurser och utbildningar

Cardic erbjuder utbildningar iHLR och D-HLR hjärt-lungräddning med hjärtstatare.

Vi utbildar privatpersoner i hjärt-lungräddning och förstahjälpen.

Olyckor händer dagligen omkring oss. På arbetsplatsen, i hemmet, i skolan, på gatan, på idrottsplanen, oftast slutar det lyckligt, men tyvärr få det ofta en tragisk utgång.

 


De första minuterna efter en olycka är kritiska. De är ofta avgörande för om personen kommer att överleva och hur allvarliga följderna blir.

Vid ett hjärtstopp sjunker överlevnaden med 10% för varje minut som går, och dessvärre tar det i snitt 10 minuter innan ambulansen kommer.Det är under de här minutrarna som livräddande åtgärder kan göra skillnaden mellan liv och död.


För att rädda fler liv krävs att fler av oss kan utföra Hjärt- och Lungräddning.

Med HLR ökar överlevnaden dramatiskt.

Har man dessutom tillgång till en hjärtstartare kan upp till 70% räddas till livet!

Utbildning innebär inte bara att vi kan rädda livet på fler, det innebär också en större trygghet för dig själv och dina medarbetare att kunna och våga ingripa när det händer nära dig.
Vi erbjuder utbildningar som ger en god handlingsberedskap hur man skall agera tills ambulansen kommer.

 

Är ni ett antal familjemedlemmar, släktingar, vänner, lagmedlemmar, som är intresserade av utbildning kontakta oss !!

 

Utbildningar:

 

HLR - Hjärt-lungräddnig:

Kursinnehåll

 • Kontroll av livstecken 
 • Medvetslöshet, stabilt sidoläge
 • Livsfarligt läge
 • Larma
 • Hjärt-lungräddning

 

Omfattning:

3-4 timmar, inga förkunskaper krävs

Antal deltagare/kurs: 9 st

Kursmål:

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp,

kunna utföra hjärt-lungräddning och alarmering.

 

D-HLR - Hjärt-lungräddnig med hjärtstartare:

 Kursinnehåll

 • Kontroll av livstecken 
 • Medvetslöshet, stabilt sidoläge
 • Livsfarligt läge
 • Larma
 • Hjärt-lungräddning
 • Defibrillering

 

Omfattning:

4-5 timmar beroende på förkunskaper

Antal deltagare/kurs: 6 st

Kursmål:

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp, kunna utföra hjärt-lungräddning, alarmering och kunna genomföra defibrillering med hjärtstartare.Dessa utbildningar bör repeteras inom 2-3 år för att bibehålla kunskaperna.

 

Kontakta oss för mer information och pris anpassat efter ert behov!