Kurser och utbildningar

Cardic erbjuder utbildningar iHLR och D-HLR hjärt-lungräddning med hjärtstatare.

Hjärtsäkra ert företag:

 

  För att en arbetsplats skall vara hjärtsäker måste följande kriterier uppfyllas:

  * det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstop

  * det finns strategi för att larma vid plötsligt hjärtstopp

  * hjärt-lungräddning kan startas omedelbart

  * behandling med hjärtstartare sker inom fem minuter

  * all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den

 

 

  Om din arbetsplats uppfyller dessa kriterier kommer du att få sigillet och ett certifikat som visar att   

  arbetsplatsen är hjärtsäker.

 

Utbildningar:

 

HLR - Hjärt-lungräddnig:

 

Kursinnehåll

  • Kontroll av livstecken 
  • Medvetslöshet, stabilt sidoläge
  • Larma
  • Hjärt-lungräddning

 

Omfattning:

3-4 timmar, inga förkunskaper krävs

Antal deltagare/kurs:

Max 9 personer

Kursmål:

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp,

kunna utföra hjärt-lungräddning och alarmering.

 

D-HLR - Hjärt-lungräddnig med hjärtstartare:

 

Kursinnehåll

  • Kontroll av livstecken 
  • Medvetslöshet, stabilt sidoläge
  • Larma
  • Hjärt-lungräddning
  • Defibrillering

 

Omfattning

4-5 timmar beroende på förkunskaper

Antal deltagare/kurs:

Max 6 personer

Kursmål:

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp, kunna utföra hjärt-lungräddning, alarmering och kunna genomföra defibrillering med hjärtstartare.

 

 

Dessa utbildningar bör repeteras inom 2-3 år för att bibehålla kunskaperna.

 

Kontakta oss för mer information och pris anpassat efter ert behov!